Orechová potôň

Orechová Potôň

oficiálna stránka obce

Close

Novinky

Upratovanie v utorok, 2. júna 2020

29. 05. 2020
Zbierame:  v domácnosti sa nachádzajúci odpad / matrace, postele, kreslá, stoličky, textil/ objemný odpad, atď. Nezbierame: rastlinný odpad, živočíšny odpad, komunálny odpad, stavebný odpad, opotrebované pneumatiky   Elektroodpad, a rôzne kovy prosíme prineste radšej do zberného dvora, aby neboli vyhodené v polo rozobratom stave vedľa poľných ciest.   Žiadame obyvateľov obce, aby odpad vyložili pred domom ráno 2. júna na 7,30 hodinu. Ďakujeme.

Oznámenia

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dunajskej Strede v súlade
s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Obecný úrad

Orechová Potôň 281, 93002
Telefón: +421 31 554 33 32
Fax: +421 31 551 1608
E-mail: obec [at] orechovapoton.sk

Úradné hodiny

Pondelok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 12:00
 
Streda
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
Štvrtok
8:00 - 12:00
Piatok
8:00 - 12:00