Orechová potôň

Orechová Potôň

oficiálna stránka obce

Close

Novinky

Info o voľbe prezidenta SR - email na doručovanie

08. 02. 2019
Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR: obec@orechovapoton.sk         Zverejnené 31.1.2019

Separácia umelej hmoty

25. 01. 2019
Chcel by som sa Vami ako už každý rok podeliť o niekoľko myšlienok, čo sa týka separácie umelej hmoty, aby sme predišli nedorozumeniam. Väčšina obyvateľov ešte stále zbiera plastový odpad a nie druhotnú surovinu.  Zbierame len také plasty, ktoré sú vhodné na ďalšiu recykláciu, aj ich recyklujú. Veľmi znečistené a degenerované plasty (spálené UV žiarením) nie sú vhodné na vyššie uvedené ciele. Je ešte jeden problém, kedy plasty možno nie sú znečistené, alebo degenerované, ale zatiaľ ich nerecyklujú. V budúcnosti neodvezieme také vrecia, v ktorých sú nevhodné plasty. Prosím Vás, aby ste organizovali inštruktáž, vyvesili na nástenku, uverejnili  v obecných novinách, na webstránke obce, v obecnej televízií,  v rozhlase nasledujúce vysvetlenie: Zbierame: PET fľaše od nápojov PE/PP fľaše od domácej drogérie (čistiace prostriedky, šampóny,....) Obalová fólia číra, reklamné tašky, Prepravky, záhradný nábytok, kanistre, čisté kýble (položiť ich vedľa vriec) Umelohmotné predmety z domácností  ( detské hračky bez železa,....) Plechovky od nápojov, od piva, plechovky od konzerv a farieb TetraPack (obaly od mlieka a džúsov,.....)   Nezbierame: Prepravky na jedlá, jogurtové kelímky, tácky na mäso, kvetináče Vrecúška od sladkostí, celofánové a tatrafánové vrecúška Degenerované, zašpinené predmety Okenné žalúzie, okenné rámy, plastové obklady Kanistre, fľaše od motorových olejov Fólie zo stavebných materiálov /tehly, škrídle.../, agrofólia Kanistre, fľaše od postrekov a tvrdej chemikálie Bazény, polievacie hadice, topánky Vnútorné čalúnenie, plasty od automobilov Polystyrén Kýble znečistené betónom, farbami, zeminou..... Umelohmotné časti elektrospotrebičov ( tieto patria medzi elektroodpady) Ďalšie dôležité informácie: Zbierame len priesvitné vrecia, lebo obyčajne v tmavých, nepriesvitných vreciach sú také odpady, ktoré nezbierame.       Žiadame PET fľaše pošliapať na plocho a tak uložiť do zberových vriec.       Vyložiť len plné vrecia, ktoré sú určené na zber.       Väčšie, tvrdé predmety uložiť vedľa vriec.  

Obec Orechová Potôň získalo nenávratné finančné prostriedky na domáce kompostéry

24. 01. 2019
Obec Orechová Potôň získalo nenávratné finančné prostriedky vo výške 90 915 € v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt „Kompostéry pre domácnosti v obci Orechová Potôň“. Hlavným cieľom projektu je podpora predchádzania vzniku odpadu. Každý obyvateľ SR žijúci v rodinnom dome ročne vyprodukuje priemerne 331 kg komunálneho odpadu. Z tohto množstva tvorí bioodpad až 45%. Skladá sa z pokosenej trávy zo záhrad, lístia, konárikov stromov, ovocných a zeleninových  odpadov, drevených pilín, kuchynského odpadu atď. Faktom je, že najlepším spôsobom, ako môžeme hospodáriť s odpadom, je predchádzanie jeho vzniku. Jednou z najstarších a najrozšírenejších človekom riadených recyklácií je kompostovanie, ktoré zintenzívňuje a optimalizuje bežné pôdne mikrobiologické procesy. Obec zakúpil kvalitné kompostéry.  O presnom postupe vyžiadania kompostérov na biologicky rozložiteľný odpad vás budeme informovať v ďalšom článku.  

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

18. 01. 2019
Voľby prezidenta Slovenskej republiky   Informácie pre voliča     Dátum a čas konania volieb Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.

Oznámenia

Výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu

VÝPOČET ÚROVNE VYTRIEDENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU

 

 

V súlade so zákonom č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa úroveň vytriedenia komunálneho odpadu na rok 2019 určuje nasledujúco:

 

Obecný úrad

Orechová Potôň 281, 93002
Telefón: +421 31 554 33 32
Fax: +421 31 551 1608
E-mail: obec [at] orechovapoton.sk

Úradné hodiny

Pondelok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 12:00
 
Streda
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
Štvrtok
8:00 - 12:00
Piatok
8:00 - 12:00