Orechová potôň

Orechová Potôň

oficiálna stránka obce

Close

Novinky

Plánovaná odstávka elektriny

24. 08. 2020
  Informujeme obyvateľov našej obce, že   dňa 25.augusta (v utorok), v čase od 11:30 hod. do 15:00 hodiny budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice v obci Orechová Potôň:   Krátka, Dolná ulica od súp.čísla 387 po 432, ďalej Mičurínska, Parková, Kostolná, ulica Förge súp.čísla 279 a 280 a Nový rad.     dňa 26.augusta (v stredu), v čase od 08:00 hod. do 11:00 hodiny budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:   Hlavná, Úzka, Športová, Orechová, Podzáhradná, ulica Svätej trojice, Hóštáď, Ružový háj, ulica Förge od súp.čísla 294 do súp.čísla 303, ďalej Tichá ulica, Cintorínsky rad a Pekná ulica.     dňa 26.augusta (v stredu), v čase od 11:30 hod. do 15:00 hodiny budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:   Dolná ulica od súp.čísla 406, ďalej Viničná, Vŕbova a Blatná ulica.  

Vlastníci pozemkov, nedajte sa zlákať!

24. 06. 2020
Vlastníci pozemkov, nedajte sa zlákať!   V posledných týždňoch dostali vlastníci pozemkov ponuky od rôznych spoločností, ktoré ponúkajú vyplatenie hotovosti za pôdu a sľubujú, že sa o všetko postarajú, len treba podpísať kúpnu zmluvu. Spoločnosti vystupujú ako seriózni partneri, ochotní odkúpiť pôdu aj v tom prípade, keď je v nájomnom vzťahu. Sú to subjekty založené v blízkej minulosti, bez aktívnej poľnohospodárskej činnosti v poľnohospodárstve, s nejasnými úmyslami a neznámym pozadím. Pôda patrí tým, ktorí na nej hospodária aktívne a prinášajú celospoločenský úžitok. Nenechajte sa zlákať vidinou ľahkého zárobku. Výmera poľnohospodárskej pôdy na Slovensku sa nedá navýšiť, je to národné bohatstvo štátu, mala by slúžiť skutočným poľnohospodárom, ktorí sa o ňu starajú, zveľaďujú ju a vyrábajú kvalitné potraviny. Zdravotne bezpečné potraviny od miestnych poľnohospodárov sú základom nezávislej budúcnosti, preto si treba pôdu

Upratovanie v utorok, 2. júna 2020

29. 05. 2020
Zbierame:  v domácnosti sa nachádzajúci odpad / matrace, postele, kreslá, stoličky, textil/ objemný odpad, atď. Nezbierame: rastlinný odpad, živočíšny odpad, komunálny odpad, stavebný odpad, opotrebované pneumatiky   Elektroodpad, a rôzne kovy prosíme prineste radšej do zberného dvora, aby neboli vyhodené v polo rozobratom stave vedľa poľných ciest.   Žiadame obyvateľov obce, aby odpad vyložili pred domom ráno 2. júna na 7,30 hodinu. Ďakujeme.

Oznámenia

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dunajskej Strede v súlade
s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Obecný úrad

Orechová Potôň 281, 93002
Telefón: +421 31 554 33 32
Fax: +421 31 551 1608
E-mail: obec [at] orechovapoton.sk

Úradné hodiny

Pondelok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 12:00
 
Streda
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
Štvrtok
8:00 - 12:00
Piatok
8:00 - 12:00