Orechová potôň

Orechová Potôň

oficiálna stránka obce

Close

Novinky

Začala sa rekonštrukcia obecného úradu.

08. 02. 2018
V rámci rekonštrukcie budú vymenené okná, dvere, osvetlenie. Zateplia sa steny a strecha. Budova bude vybavená rekuperačným vetraním. Rekonštrukciou získame modernú a energeticky efektívnu budovu.

Voda zo studní je v Orechovej Potôni pitná

21. 12. 2017
Z dôvodu kontaminácie vody v studniach neďalekých obcí sme odobrali vzrorky vody z troch studní na území obce Orechová Potôň a dali sme ich vyšetriť do laboratória Západoslovenskej vodáreňskej spoločnosti. Testovali prítomnosť piatich druhov pesticídov. Vo všetkých vzorkách našli atrazin, ale iba v množstve vyhovujúcej platnej legislatíve. Odobrali sme vzorky z vrtanej studne pri škole, z jednej narážanej studne na Mičurínskej ulici a z jednej narážanej studne na Dolnej ulici. Limitná hodnota pre atrazin je 100 ng/l Výsledky skúšok: Školská studňa - 59,9 ng/l Mičurínska ulica - 41,5 ng/l Dolná ulica - 53,5 ng/l  

Oznámenia

Správa o hodnotení strategického dokumentu

Do správy o hodnotení možno nahliadnúť, robiť z nej výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie na Obecnom úrade Orechová Potôň, v úradných hodinách v pondelok od 8.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod, v stredu od 8.00 do 12 hod a od 13.00 do 18.00 hod a v piatok do 12.00 hod. 

Pripomienky k správe o hodnotení možno podať do 21 dní od zverejnenia informácie na webovom sídle obce, na Obecný úrad Orechová Potôň.

Oznam

Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch 9-14. novembra 2017 bude obecný úrad z technických príčin zatvorený.

Obecný úrad

Orechová Potôň 281, 93002
Telefón: +421 31 554 33 32
Fax: +421 31 551 1608
E-mail: obec [at] orechovapoton.sk

Úradné hodiny

Pondelok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 12:00
 
Streda
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
Štvrtok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Piatok
8:00 - 12:00