Chcem vybaviť

Stavebný úrad

Bc. Beáta Nagyová
Streda 9:00 - 12:00

Sociálny úrad

 

 

 

Molnár Mária

 • daň z nehnuteľnosti
 • školstvo
 • bankové prevody
 • zasadnutia OZ, zápisnice
 • projekty

Bc. Nagy Enikő

 • evidencia obyvateľstva
 • overenie
 • nájomné obecné byty
 • pokladňa

Mgr. Beáta Bódisová

 • účtovníctvo
 • personalistika