Dokončila sa rekonštrukcia obecného úradu.

Close

http://www.op-kzp.sk/wp-content/themes/zpi-enviro/dist/images/logo-opkzp.png

  

 
  http://www.op-kzp.sk/wp-content/themes/zpi-enviro/dist/images/logo-eu.png

 

 

 

 

 

Orechová Potôň získala dotáciu z Ministerstva životného prostredia na projekt „Obnova obecného úradu“. Základným cieľom projektu bolo zabezpečiť obnovu obecného úradu v obci Orechová Potôň tak, aby sa znížila energetická náročnosť budovy v súlade s výzvou. Projekt obnovy obecného úradu v Orechovej Potôni pozostávala z nasledujúcich častí:

- zateplenie obvodového plášťa

- zateplenie strešného plášťa

- komplexná výmena otvorových konštrukcií

- návrh požiarnych rebríkov na ploché strechy

- obnova komínového telesa

- výmena strešných žlabov daždových odpadov, sanácia vetracích a kanalizačných otvorov

- obnova svietidiel so svetelným zdrojom LED

-  fotovoltaické panely

- príprava teplej vody

- vetranie riešené vzduchotechnickými rekuperačnými jednotkami

Pomocou uvedených opatrení plánovaná úspora energie na vykurovanie je 88,9 %, pričom energetická trieda budovy bude A1.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 935 441,93 Eur.

 

 

Obecný úrad

Orechová Potôň 281, 93002
Telefón: +421 31 554 33 32
Fax: +421 31 551 1608
E-mail: obec [at] orechovapoton.sk

Úradné hodiny

Pondelok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 12:00
 
Streda
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
Štvrtok
8:00 - 12:00
Piatok
8:00 - 12:00