druhá časť čipovania kuka nádob

Dátum

Értesítjük községünk  lakosságát, hogy hétfőn (május 13),  a szemét elszállítása után,  9 órától sor kerül a kukák csippelésének második körére. Kérjük  a lakosságot, hogy az üres kukákat hagyják kint a ház előtt legalább délután 4 óráig.

Kétféle csipet használnak – egy olyat, ami a régebbi kukákra kerül, látható helyre, és egy olyat, ami az újabb kukákra kerül, jellemzően a fogantyú alá, egy menetbe csavarva.

 

Oznamujeme obyvateľom, že v pondelok 13. mája, ráno od 9-tej hodiny bude prebiehať druhá časť čipovanie kuka nádob. Prosíme Vás, aby ste v pondelok ráno vyložili všetky nádoby, ktoré budete chcieť začipovať a nechali ich vonku aspoň do 16:00 hodiny.

Používajú sa dva typy čipov – jeden, ktorý sa nainštaluje na staršie nádoby, na dobre viditeľné miesto a druhý, ktorý sa naskrutkuje na novšie nádoby, zvyčajne do závitu pod rukoväťou.