Sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť

Dátum

Sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť.

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/skladova-hala-pre-veterany

Do oznámeia o zmene činnosti možno nahliadnuť v úradných hodinách na adrese obecného úradu Orechová Potôň, Kostolná 281/11, Orechová Potôň