Újdonságok

Close

Áramszünet

2019. 11. 12.
  Áramszünet – a lakosság tájékoztatása   Tájékoztatjuk községünk lakosait, hogy   2019. november 15-én (pénteken) 12:00 órától 14:00 óráig nem lesz villanyáram   Diósförgepatony következő utcáiban:     Bögöly utca   Tóparti utca   Templom utca   Rövid utca   Micsurin utca   Kis Micsurin utca   Új sor   Park utca   Förgei utca   és a Fűzfa utca 466-os házszámon.                                                                                   Diósförgepatonyi Községi Hivatal  

Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába Tájékoztató a választópolgár részére

2019. 11. 05.
Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába Tájékoztató a választópolgár részére I A választások napja és időpontja A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokra 2020. 02. 29. szombaton 7:00 órától 22:00 óráig kerül sor. II Szavazati jog A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába történő választásokon szavazati joggal rendelkezik a Szlovák Köztársaság minden olyan polgára, aki betöltötte a 18. életévét, és akinek a szavazati joga nem esik korlátozás alá. Akadályoztatást jelent a választójog gyakorlásában a személyi szabadság korlátozása a közegészség védelme érdekében. III Választhatóság joga [passzív választójog] A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselőjévé a A Szlovák Köztársaság minden olyan polgára megválasztható, aki betöltötte a 21. életévét, és a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik. A választhatóság akadálya a szabadságvesztés büntetésének töltése, szándékos bűncselekményért való elítélés, amennyiben az ítélet nem került törlésre a nyilvántartásból, jogképesség megvonása. IV A választás módja A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén szavazhat abban a választókörzetben, ahol jegyezve van a választók jegyzékében, vagy bármilyen más választókörzetben szavazói igazolvány alapján. A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén kívül szavazhat postai úton, ha nem rendelkezik állandó lakhellyel a Szlovák Köztársaság területén és kérelem alapján a választók külön jegyzékében van bejegyezve, a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik és a választások ideje alatt annak területén kívül tartózkodik, és a lakcíme szerinti községnél postai úton kérvényezi a szavazás lehetőségét,       V Szavazói igazolvány A Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező választópolgár, aki a választások napján nem tud szavazni az állandó lakhelyén abban a választókörzetben, ahol jegyezve van a választók jegyzékében, az állandó lakhelye szerinti községnél szavazói igazolvány kiadását kérvényezheti. A község a kérelem alapján a választópolgárnak kiadja a szavazói igazolványt és a választói jegyzékéből kihúzza őt a szavazói igazolvány kiadására utaló megjegyzéssel. A szavazói igazolvány lehetővé teszi, hogy bejegyzésre kerüljön bármelyik választói körzet választói jegyzékében. A választó a szavazói igazolvány kiadását kérvényezheti személyesen, legkésőbb a választások előtti utolsó munkanapon (tehát legkésőbb 2020. 02. 28.) a község ügyfélfogadási ideje alatt. A község a szavazói igazolványt haladéktalanul kiadja. okirat formájában úgy, hogy a szavazói igazolvány kiadására vonatkozó kérvény a község részére legkésőbb 15 munkanappal (tehát legkésőbb 2020. 02. 10.) a választások előtt kézbesítésre kerüljön, elektronikus levélben (e-mailben) úgy, hogy a szavazói igazolvány kiadására vonatkozó kérvény a község részére legkésőbb 15 munkanappal (tehát legkésőbb 2020. 02. 10.) a választások előtt kézbesítésre kerüljön. A község ezen célból a honlapján nyilvánosságra hozza a kérvények fogadását szolgáló elektronikus levelezési címet. Amennyiben a község nem rendelkezik honlappal, a kérvények fogadását szolgáló elektronikus levelezési címet a község hivatalos hirdetőtábláján teszi közzé. A kérvénynek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait keresztnév és vezetéknév, személyi szám, állampolgárság, állandó lakcím (község, utca, házszám), levelezési cím, amelyre a község kézbesíti a szavazói igazolványt. kérelmező által felhatalmazott személy közvetítésével kérelmezni lehet a szavazói igazolvány kiadását legkésőbb a választások előtti napon (tehát legkésőbb 2020. 02. 28.). A kérvénynek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait keresztnév és vezetéknév, személyi szám, állampolgárság, állandó lakcím (község, utca, házszám). A község legkésőbb a kérvény kézbesítésétől számított három napon belül elküldi a szavazói igazolványt a választópolgár állandó lakcímére, hacsak a kérvényben nem ad meg más levelezési címet. A község a szavazói igazolványt „Saját kézbe“ küldi el ajánlott küldemény formájában a kérvényben megadott címre. Amennyiben a választópolgár írásos, vagy elektronikus módon beadott kérelmében közli, hogy a szavazói igazolványt más személy veszi át, a kérelemben közölnie kell annak kereszt- és vezetéknevét, valamint a személyi igazolvány számát. Ez a személy köteles a szavazói igazolvány átvételét aláírásával igazolni.   VI Postai úton történő szavazás A Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező választópolgár, aki a választások idején annak területén kívül tartózkodik A Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező választópolgár, aki a választások idején annak területén kívül tartózkodik, a lakcíme szerinti községnél postai úton kérvényezheti a szavazás lehetőségét, mégpedig írásban (okirat formájában) úgy, hogy a postai úton történő szavazás iránti kérvény kézbesítésre kerüljön a község (községi hivatal) címére legkésőbb 50 nappal a választások napja előtt (tehát legkésőbb) A meghatározott határidőn túl kézbesített kérvény nem vétetik figyelembe. elektronikus levélben (e-mailben) úgy, hogy a postai úton történő szavazás iránti kérvény kézbesítésre kerüljön a község elektronikus levelezési címére legkésőbb 50 nappal a választások napja előtt (tehát legkésőbb 2020. 01.10.) A meghatározott határidőn túl kézbesített kérvény nem vétetik figyelembe. A postai úton történő szavazásra vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait: keresztnév és vezetéknév, személyi szám, állandó lakhely: külföldi lakhely címe. Amennyiben a kérvény eleget tesz a törvény által meghatározott formai követelményeknek, a község legkésőbb 35 nappal a választások napja előtt elküldi a postai úton való szavazást kérő választópolgárnak a külföldi tartózkodási helyére a község hivatalos bélyegzőjének lenyomatával ellátott borítékot, szavazólapokat, válaszborítékot (amely tartalmazza a „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“ feliratot, a községnek címzettként, a választópolgárnak pedig feladóként leírt címét), a szavazás módjáról való tájékoztatást. A (a szavazás módjáról való tájékoztatás szerinti) szavazás után a választópolgár a szavazólapot a község hivatalos bélyegzőjének lenyomatával ellátott borítékba helyezi és leragasztja azt. A leragasztott borítékot belehelyezi abba a válaszborítékba, amelyet el fog küldeni. A válaszboríték postai úton való elküldésével kapcsolatos költségeket a feladó téríti. A szavazás végeredményébe beleszámítódnak az olyan szavazólapok szavazatai is, amelyek a választópolgár állandó lakcíme szerinti községhez legkésőbb a választások előtti utolsó munkanapon (tehát legkésőbb 2020. 01.10.) kerültek kézbesítésre. *** A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokkal kapcsolatos további információk az alábbi honlapon találhatók www.minv.sk/?volby-nrsr    

Tavaszi lomtalanítás

2019. 04. 04.
2019. április 9.   Gyűjtünk: elektromos hulladékot, háztartási villamos gépeket, számítógépeket, fém hulladékot, a háztartásban előforduló nem kommunális hulladék /pl. matracok, ágyak, fotelok, székek, textília, mindennemű nagyobb hulladék, ami nem fér a kukába stb.    Nem gyűjtünk:  növényi hulladékot, állati eredetű hulladékot, háztartási hulladékot, építési hulladékot!   Kérjük a falu lakosságát, hogy a hulladékot reggel fél 8 órára rakják ki a házuk elé. Köszönjük.  

Műanyag szeparáció - figyeljünk oda

2019. 01. 24.
Mint minden évben most is a műanyag szeparáció kapcsán szeretnénk megosztani néhány gondolatot Önökkel, amelyek fontosak a félreértések elkerülése miatt. A lakosok nagy része még mindig műanyag hulladékot (szemetet) gyűjt. Meg kell érteni a lakosoknak, hogy csak olyan műanyagokat gyűjtünk, amelyek felhasználható másodlagos nyersanyagként, reciklálhatók és reciklálják. A nagyon szennyezett, degenerálódott (UV sugárzástól megégett) műanyagok nem alkalmasak a fent említett célra. Van egy következő probléma, hogy lehet a műanyag nem szennyezett és nem is degenerálódott, de nem hasznosítják újra. A jövőben nem tudjuk elszállítani azokat a zsákokat, amelyekben nem odavaló műanyag van. Gyűjtjük: - PET üdítős, ásványvizes flakonok - étolajos flakonok - háztartási-drogériás flakonok - fóliák, mint reklámtáskák, üdítők 6-os fóliacsomagolása - kerti bútor, műanyag láda – zsák mellé helyezve - háztartási kellékek, mint: lavórok, kádak, kannák, kaniszterek, melyek nem degeneráltak, nem szennyezettek betonnal, festékkel, földdel stb.- zsák mellé helyezve - gyerekjátékok fémrészek nélkül - TetraPack – tejes, dzsúszos dobozok - konzervdobozok, festékes fémdobozok - sörös, üdítős alumínium dobozok     Nem gyűjtjük!!   - ételhordók, joghurtos dobozok, húsos tálcák kimosva sem, egyéb tálcák/ virág/ - polisztirol (ún. csikorgató) - cukros és egyéb zacskók celofánból, tatrafágból, egyéb speciális anyagokból - degenerált, szennyezett háztartási kellékek: kannák, kaniszterek, virágtartók - motorolajos, permetes flakonok, kaniszterek - kerti medencék, öntözőcsövek, gumitömlők - cipők - fólia cserépről, tégláról, agrofólia - gyerekjátékok, melyek fémrészeket tartalmaznak - autók műanyag részei - elektomos gépek műanyag részeí - falburkolók, műanyag ablakkeretek, szúnyoghálók, vízvezetékek, lefolyócsövek   További fontos tudnivalók:   Csak az átlátszó műanyag zsákokat szedjük, a nem átlátszókban többnyire olyan dolgok vannak, amit nem gyűjtünk. Az üdítős flakonokat tessék laposra gyúrni, így sokkalta több fér a zsákba. Csak tele zsákokat kitenni gyűjtéskor, 3-5 db flakonnal megvárni a következő gyűjtést.  

Diósförgepatony község vissza nem térítendő támogatást kapott a „Komposztálók Diósförgepatony község háztartásainak” projektre

2019. 01. 24.
Diósförgepatony község 90 915 € összegű vissza nem térítendő támogatást kapott a Környezet Minősége Operatív Program keretében, a „Komposztálók Diósförgepatony község háztartásainak” projektre, melynek fő célja a hulladék keletkezésének megelőzése. Szlovákia minden egyes, családi házban élő lakosa évente átlagosan 331 kg háztartási hulladékot „termel“. Ebből a biológiai hulladék aránya akár 45%-ot is elérhet, amit a levágott fű, a falevelek és faágak, faforgácsok, konyhai hulladék, stb. tesznek ki. Tény, hogy a hulladékgazdálkodás legjobb módja az, ha megelőzzük annak keletkezését. Az emberek által végzett újrahasznosítás egyik legrégebbi és legelterjedtebb formája a komposztálás, ami fokozza és optimalizálja a talaj szokványos mikrobiológiai folyamatait. A község jó minőségű komposztálókat vásárolt. A biológiailag lebomló hulladékokat hasznosító komposztálók igénylésének módjáról egy következő cikkben tájékoztatjuk majd Önöket.  

Figyelmeztetés csalókra

2018. 10. 22.
FELHÍVÁS A rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy az elmúlt időszakban több olyan eset történt, amikor ismeretlen elkövetők idős személyt károsítottak meg.    A csalók olyan történeteket találnak ki, amellyekkel az idősek bizalmába tudnak férkőzni és kicsalni tőlük a megtakarított pénzüket. Vezetékes telefonra és mobilra hívják őket, mint rokon vagy ismerős és pénzt kérnek különféle okokból.   Az utóbbi hetekben több olyan eset lett  regisztrálva, amikor a csaló keső éjjeli vagy kora reggeli órákban hívta az idős személyt és orvosnak adta ki magát. Az áldozatnak bejelentették,  hogy fiuk vagy unokájuk közuti balesetet okozott, kórházban fekszik, nem tud komunikálni, mert elharapta a nyelvét, vagy operáció után van, de pénzre van szüksége a kórházi ellátás kifizetésére és a rendőrségi eljárás elkerülésére. Az időseket arra kérik, hogy ne beszéljenek erről senkivel, mivel a rokonának ebből problémái is lehetnek, börtönbe kerülhet, mert ittasan vezetett és más személyt is megsebesített.   A pénzért az elkövetők egyedül mennek, vagy arra kérik az idős személyt, hogy vigye egy megadott helyre, esetleg taxit küldenek érte. Mostanában a csalók arra kérik az időseket, hogy a pénzt konkrét számlákra utalják (Tatra bank) vagy a Western union pénzügyi szolgáltatáson keresztül (főként Posta bank). A számlaszámot telefonon keresztül közlik velük, esteleg SMS ben küldik el, mindamellett felhívják a figyelmüket, hogy senkinek se beszéljenek arról, hogy milyen okból van szükségük a pénzre. Ezért, ne higgyen idegen személynek, aki telefonon hívja és különböző okokra hivatkozva pénzt kér, az idegen személy által közölt tényeket azonnal ellenőrizze le a rokonainál - Azonnal hívja fel őket telefonon, ne vegyen ki pénzt idegen személynek, ne adjon át pénzt idegennek, ne küldjön pénzt idegen számlaszámra, és ne küldjön idegen személynek pénzt a Western union pénzügyi szolgáltatáson keresztül, ezekben az esetekben azonnal hívja a rendőrség 158 as telefonszámát.   Továbbá figyelmesztetjük, hogy továbbra is sok esteben a csalók a gáz, villany és vízművek munkatársainak adják ki magukat. Tudni kell, hogy a fent említett szolgáltatók munkatársai nem hoznak házhoz pénz túlfizetés esetén készpént és helyszínen nem intéznek díjbeszedést. Ezért ha azt állítják, hogy pénzt fizetnek vissza, vagy estleg elmaradást kell befizetni a helyszínen, azonnal hívja a rendőrség 158 as telefonszámát.     

Falunap 2018

2018. 07. 02.
  Meghívó a 2018-as Falunapra 2018 július 7

Elkezdődött a községi hivatal és kultúrház felújítása

2018. 02. 08.
Elkezdődtek a munkálatok. Felújításra kerül az épület tetőszigetelése, a nyílászárók és a világítás. Hőszigetelést kapnak a falak és rekuperációs szellőztetőrendszer lesz kiépítve. A felújítás után modern és energiatakarékos épületben folytathatjuk a munkát. 

Iható a kúti víz Diósförgepatonyban

2017. 12. 21.
A közelmúltban napvilágra került atrazinszennyezés miatt 2017 december 20-án községünkben három kútból vettünk vízmintát és a Nyugatszlovákiai vízművek pozsonyi laboratóriumában vizsgáltattuk ki. A mintákat 5 gyomitó jelenlétére vizsgálták. Egyedül az említett atrazint találtak bennük, de az mennyisége az egészségügyi határérték alatt volt. Mintát vettünk az iskola melletti fúrt kútból, egy vert kútból a Micsurinon és egy vert kútból Bögölyben. Az atrazin egészségügyi határértéke 100 ng/l A vizsgálat eredményei: Iskolai kút - 59,9 ng/l Micsurini kút - 41,5 ng/l Bögölyi kút - 53,5 ng/l   A 2018 ferbuári mintavétel hasonló eredményeket adott. Az iskolában felszerelt aktív szénszűrő után már nem volt mérhető az atrazin.  
  • <
  • 2 of 2
  •  

Községi hivatal

Diósförgepatony 281, 93002
Telefon: +421 31 554 33 32
Fax: +421 31 551 1608
E-mail: obec [at] orechovapoton.sk

Ügyfélfogadás

Hétfő
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Kedd
8:00 - 12:00
 
Szerda
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
Csütörtök
8:00 - 12:00
Péntek
8:00 - 12:00