Územný plán obce Veľké Blahovo - záverečné stanovisko

Close

Do záverečného stanoviska možno nahliadnúť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obecnom úrade v dňoch pondelok až piatok v úradných hodinách. 

Községi hivatal

Diósförgepatony 281, 93002
Telefon: +421 31 554 33 32
Fax: +421 31 551 1608
E-mail: obec [at] orechovapoton.sk

Ügyfélfogadás

Hétfő
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Kedd
8:00 - 12:00
 
Szerda
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
Csütörtök
8:00 - 12:00
Péntek
8:00 - 12:00