Riešenie migračných výziev v obci Orechová Potôň

Dátum

Cieľom projektu je zabezpečenie základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom na území SR.