Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie delegácie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie

Dátum

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie delegácie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie.

Emailová adresa je obec@orechovapoton.sk 

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 30. septembra 2023

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h