Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR 2024

Dátum

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre volby prezidenta SR 2024

Emailová adresa je 

obec@orechovapton.sk