Novinky

Otváracia doba zberného dvora

Oznamujeme obyvateľom že Zberný dvor bude fungovať od 10.03.2021. Otváracia doba zostáva nezmenená.

Streda 13:00-16:00 a sobota 8:00-12:00

Registrácia chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda oznamuje chovateľom, ktorí nemajú chovy registrované (aj tie, v ktorých chovajú len jednu ošípanú na vlastnú spotrebu), sú povinní regist