Oznámenie o dopracovanom dokumente regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Dunajská Streda

Dátum

Oznámenie o dopracovanom dokumente regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Dunajská Streda