ZVEREJNENIE E-MAILOVEJ ADRESY A TELEFÓNNEHO ČÍSLA NA DORUČENIE DELEGÁCIE ČLENOV A NÁHRADNÍKOV DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Dátum

Zverejnenie E-MAILOVEJ adresy a telefónneho čísla na doručenie delegácie členov a náhradníkov do OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE pre

Voľby do Európskeho parlamentu

email: obec@orechovapoton.sk

tel.: 0911/543332