Novinky

Close

Časový harmonogram celoplošného testovania na COVID-19 v Orechovej Potôni

30. 10. 2020
Oznamujeme občanom, že prvé kolo testovania prebehne v sobotu a nedeľu, od 7:00 do 12:00 a od 13:00 do 22:00. Pripravili sme dve odberné miesta, na obidvoch z dôvodu zníženia možnosti nákazy budú občania čakať vo vonkajších priestoroch. Prvým odberným miestom bude vchod do kultúrneho domu, druhým odberným miestom bude terasa malej sály. Miestom na prevzatie výsledkov bude v prvom prípade zadný vchod veľkej sály, v druhom prípade vchod do kuchyne. Občania môžu využiť hociktorý z testovacích miest, ale starším alebo zdravotne postihnutým obyvateľom odporúčame použiť odberové miesto pri vstupe do kultúrneho domu, kde je prístup pohodlnejší. Kvôli zníženiu čakacej doby, prosíme o dodržanie časového harmonogramu.  

zákaz vychádzania

23. 10. 2020
  Oznamujeme obyvateľom obce, že na území SR je od 24. októbra do 1. novembra zákaz vychádzania okrem výnimiek, ktorými sú predovšetkým: - cesta do zamestnania, doprovod dieťaťa - najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť blízku osobu, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska, pohreby, cesta na poštu, banky, do poisťovne, čistiarne, autoservisu, čerpaciu stanicu pohonných hmôt - cesta na testovanie - v čase od 01.00 do 05.00 hod. -dojazd do bydliska do 25.10.2020 Podrobnejšie podmienky sú uvedené v uzn.vlády SR č. 678 zo dňa 22.10.2020. Ďalšie informácie Vám budeme poskytovať v miestnom rozhlase  postupne budúci týždeň. Žiadame Vás, aby ste sledovali aj médiá.

INFORMÁCIA

19. 10. 2020
INFORMÁCIA Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták pre občanov, ktorí majú pocit, že sa stali obeťou trestného činu, obsahujúci všeobecné informácie, ako napríklad miesto kde môžu obete vyhľadať pomoc a v akých oblastiach sa im zabezpečí pomoc prostredníctvom informačnej kancelárie. Celý proces pomoci je BEZPLATNÝ!  

Registrácia chovu ošípaných

19. 10. 2020
Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda oznamuje chovateľom, ktorí nemajú chovy registrované (aj tie, v ktorých chovajú len jednu ošípanú na vlastnú spotrebu), sú povinní registrovať chov v termíne do 23. 10.2020. Od 26.10.2020 bude vykonaná úradná kontrola splnenia povinnosti registrácie vo vybraných obciach na celom území Slovenska. Registráciu chovu je možné vykonať na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Dunajskej Strede v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 15.30 hodine na adrese: Korzo B. Bartóka 789/3 . V prípade nejasností kontaktujte pracovníkov na tel. čísle: 0915 984 106 alebo 031/ 552 48 70.

Plánovaná odstávka elektriny

24. 08. 2020
  Informujeme obyvateľov našej obce, že   dňa 25.augusta (v utorok), v čase od 11:30 hod. do 15:00 hodiny budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice v obci Orechová Potôň:   Krátka, Dolná ulica od súp.čísla 387 po 432, ďalej Mičurínska, Parková, Kostolná, ulica Förge súp.čísla 279 a 280 a Nový rad.     dňa 26.augusta (v stredu), v čase od 08:00 hod. do 11:00 hodiny budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:   Hlavná, Úzka, Športová, Orechová, Podzáhradná, ulica Svätej trojice, Hóštáď, Ružový háj, ulica Förge od súp.čísla 294 do súp.čísla 303, ďalej Tichá ulica, Cintorínsky rad a Pekná ulica.     dňa 26.augusta (v stredu), v čase od 11:30 hod. do 15:00 hodiny budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:   Dolná ulica od súp.čísla 406, ďalej Viničná, Vŕbova a Blatná ulica.  

Vlastníci pozemkov, nedajte sa zlákať!

24. 06. 2020
Vlastníci pozemkov, nedajte sa zlákať!   V posledných týždňoch dostali vlastníci pozemkov ponuky od rôznych spoločností, ktoré ponúkajú vyplatenie hotovosti za pôdu a sľubujú, že sa o všetko postarajú, len treba podpísať kúpnu zmluvu. Spoločnosti vystupujú ako seriózni partneri, ochotní odkúpiť pôdu aj v tom prípade, keď je v nájomnom vzťahu. Sú to subjekty založené v blízkej minulosti, bez aktívnej poľnohospodárskej činnosti v poľnohospodárstve, s nejasnými úmyslami a neznámym pozadím. Pôda patrí tým, ktorí na nej hospodária aktívne a prinášajú celospoločenský úžitok. Nenechajte sa zlákať vidinou ľahkého zárobku. Výmera poľnohospodárskej pôdy na Slovensku sa nedá navýšiť, je to národné bohatstvo štátu, mala by slúžiť skutočným poľnohospodárom, ktorí sa o ňu starajú, zveľaďujú ju a vyrábajú kvalitné potraviny. Zdravotne bezpečné potraviny od miestnych poľnohospodárov sú základom nezávislej budúcnosti, preto si treba pôdu

Upratovanie v utorok, 2. júna 2020

29. 05. 2020
Zbierame:  v domácnosti sa nachádzajúci odpad / matrace, postele, kreslá, stoličky, textil/ objemný odpad, atď. Nezbierame: rastlinný odpad, živočíšny odpad, komunálny odpad, stavebný odpad, opotrebované pneumatiky   Elektroodpad, a rôzne kovy prosíme prineste radšej do zberného dvora, aby neboli vyhodené v polo rozobratom stave vedľa poľných ciest.   Žiadame obyvateľov obce, aby odpad vyložili pred domom ráno 2. júna na 7,30 hodinu. Ďakujeme.

telefónne číslo obecného úradu

27. 03. 2020
 Obecný úrad žiada obyvateľov, že v prípade ak sa v ich okolí nachádza osoba odkázaná na pomoc, aby kontaktovala obecný úrad na tel. čísle: 031 5543332 Ďakujeme     Az önkormányzat megkéri a lakosokat, hogy ha tudnak olyan rászorulóról, akinek segítségre van szüksége, akkor vegyék fel a kapcsolatot a községi hivatallal telefonon: 031 5543332 Köszönjük    

Dodržanie domácej karantény

20. 03. 2020
Obec Orechová Potôň týmto dôrazne upozorňuje tých obyvateľov, ktorí sú v domácej karanténe, na dodržiavanie zásad pre karanténu podľa usmernenia hlavného hygienika SR a podľa opatrenia platného od 10. marca 2020. Ďalej upozorňujeme uvedených obyvateľov na to, aby neopúšťali svoje domovy počas karantény v žiadnom prípade, v opačnom prípade im hrozí pokuta 1659.- €, pretože sa jedná o všeobecné ohrozenie, resp. ohrozenie verejného zdravia obyvateľstva.    

Odporucania Ministerstva Zdravotníctva - Letáky

19. 03. 2020
V rámci preventívnych opatrení Vám v prílohe predkladáme informačné letáky Ministerstva zdravotníctva SR pre zabezpečenie informovanosti obyvateľstva  a varovania pred infekciou koronavírusom.

ZMOS opatrenia na sirenie 17 03

17. 03. 2020
Vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike vyzývame obyvateľov, aby dôsledne dodržiavali preventívne opatrenia na spomalenie šírenia vírusu. 1. Znížte v tomto období kontakt s inými osobami na minimum, vyhýbajte sa skupinám osôb, dodržiavajte dôslednú osobnú hygienu a dôkladne si umývajte ruky mydlom. 2. Ak musíte ísť do prostredia s väčším počtom osôb- napríklad nákup potravín, do práce, mestskou hromadnou dopravou, nasaďte si rúško, ktoré zakrýva nos aj ústa. 3. Zbytočne v tomto období nenavštevujte so svojimi deťmi starých rodičov. 4. Ak viete o osamelej osobe, ktorá potrebuje pomoc - telefonicky kontaktujte obecný úrad. 5. Ak potrebujete akútne navštíviť svojho obvodného lekára - ozvite sa mu telefonicky. 6. Ľudia, ktorí majú vládou nariadenú karanténu ju musia dodržiavať. Za nedodržanie karantény vám hrozí pokuta 1659€.  

Preventívne ochranné opatrenia Slovenskej pošty

17. 03. 2020
Preventívne ochranné opatrenia Slovenskej pošty Chránime seba, ochránime svojich blízkych Vážení zákazníci, aby sme v tomto citlivom období ochránili zdravie Vás aj našich zamestnancov, ktorí sú tu pre Vás, prosíme o trpezlivé a dôsledné dodržiavanie zavedených preventívnych ochranných opatrení. Zároveň vám dávame na zváženie doplňujúce odporúčania a usmernenia pred a pri návšteve našich pobočiek pre ochranu Vás a našich zamestnancov: zvážte návštevu pobočky a ak je to možné, vybavte potrebné záležitosti online, cez mobilnú aplikáciu, požite BalíkoBOX alebo počkajte na upokojenie situácie do pobočky vstupujte jednotlivo, postupne a LEN s použitím rúška, šálu, šatky, prípadne inej vhodnej alternatívy;​ poradový lístok si môžete stiahnuť aj v Mobilnej aplikácii Slovenskej pošty v prípade, že zásielku nepotrebujete prevziať, veľmi radi Vám ju uložíme na pobočke počas celej úložnej doby pre čakanie na služby, prosíme, využite priestor pred budovou pošty udržiavajte si odstup voči ostatným zákazníkom a zamestnancom do pobočky vstupujte s rúškom alebo si zakrývajte tvár pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša v prípade, že máte k dispozícii rukavice, použite ich pri návšteve pobočky pred a po návšteve pobočky si vydezinfikujte ruky dezinfekčným prostriedkom na ruky na vybavenie záležitostí na pobočke si môžete priniesť a použiť vlastné pero na písanie v priestoroch pobočky sa nezdržujte dlhšie, ako je to potrebné zaplaťte na pobočke platobnou kartou, aby ste neprichádzali do kontaktu s hotovosťou pristupujte prioritne k priehradkám, ktoré majú predelený priestor medzi zákazníkom a pracovníčkou pri priehradke rešpektujte ostatné pokyny zamestnancov, ktorým ide o Vaše zdravie Zároveň vám dávame na zváženie nasledovné odporúčania a usmernenia pri preberaní zásielok od našich doručovateľov alebo kuriérov pre ochranu Vás a našich zamestnancov: ak ste v karanténe nepreberajte zásielky, potenciálne môžete šíriť vírus na našich zamestnancom ak je to možné označte si byt, napríklad nalepte na dvere, vchod, bránu lístok KARANTÉNA ak vás kontaktuje kuriér oznámte mu, že ste v karanténe – zásielku nepreberajte zásielka vás počká na pošte, predlžujeme odberné lehoty k 18 dňom pribudne ďalších 14 dní zvážte prebratie zásielky, presmerujte si zásielku na poštu, alebo do BalíkoBOXu; prípadne komunikujte s doručovateľom alebo kuriérom o spôsobe jej prevzatia ak je to možné preberte zásielku mimo vášho bytu alebo domu v čo najotvorenejšom priestore doručovateľ alebo kuriér môže položiť zásielku s dokumentami pred vaše dvere a odstúpiť do ochrannej vzdialenosti, na podpis dokumentu použite svoje pero, použite VŽDY rúško a rukavice v komunikácii s doručovateľom alebo s kuriérom sa nezdržujte dlhšie, ako je to potrebné pred a po návšteve doručovateľa alebo kuriéra si vydezinfikujte ruky dezinfekčným prostriedkom na ruky, alebo si ich poriadne umyte naši zamestnanci sú informovaní a majú kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva ak niekto poruší povinnú domáci izoláciu / karanténu s prihliadnutím na ochranu nás všetkých osobu na úrad nahlásia; za porušenie karantény hrozí pokuta až vo výške 1659€ O prípadných zmenách v prevádzke a doručovaní Vás budeme včas informovať. Aktuálne informácie získate na: infolinka 0850 122 413 zakaznickyservis@slposta.sk www.facebook.com/slovenskaposta Mobilná aplikácia Slovenskej pošty    
  •  
  • 1 of 3
  • >

Obecný úrad

Orechová Potôň 281, 93002, Kostolná 281/11
Telefón: +421 31 554 33 32
Fax: +421 31 551 1608
E-mail: obec [at] orechovapoton.sk

Úradné hodiny

Pondelok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 12:00
 
Streda
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
Štvrtok
8:00 - 12:00
Piatok
8:00 - 12:00