Novinky

Rozbor pitnej vody 2020

Laboratórny rozbor pitnej vody zo dňa 11.6.2020

Vzorky odobraté zo studne pri základnej školy vyhovujú vyhláške č. 247/2017 Z. z. - príloha č. 1 - IZ - pitná voda.