odpočet spotreby elektriny

Dátum

Obrázok, na ktorom je text

Automaticky generovaný popis

 Vážení obyvatelia obce Orechová Potôň.

 


Touto cestou Vám dávame do pozornosti termíny realizácií cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie a to nasledovne:

·        5.9.2022 a 7.9.2022 (pondelok a streda)

Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby nám v uvedených termínoch sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.

Počas odpočtov zhotovujeme aj fotodokumentáciu odberných miest (t.j. elektromerov).

Z uvedeného je potrebné zabezpečiť prístup k odbernému miestu.

Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedených termínoch z bezpečnostných dôvodov uviazali/uzatvorili svojich psov.

 

V prípade nedostupnosti odberného miesta môžete fotografiu elektromeru zaslať na nižšie uvedený kontakt na odpočtára do 9.9.2022.

 

Kontakt: 0948 953 860;  tsbl.odpocty@gmail.com