Oznámenia

Close

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dunajskej Strede v súlade
s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

USMERNENIA_Koronavírus_rozhodnutia UVZ SR

v prílohe si môžete pozireť dve rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR v rámci preventívnych opatrení proti šíreniu prenosného ochorenia COVID-19:

 

Nadstavba galérie objektu SO.06, Riadiaca veža výcvikového zariadenia pre vodičov

Informácia pre verejnosť k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“).

 

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje verejnosti, že zmena navrhovanej činnosti „Nadstavba galérie objektu SO.06, Riadiaca veža výcvikového zariadenia pre vodičov“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona.

  •  
  • 1 of 3
  • >

Obecný úrad

Orechová Potôň 281, 93002, Kostolná 281/11
Telefón: +421 31 554 33 32
Fax: +421 31 551 1608
E-mail: obec [at] orechovapoton.sk

Úradné hodiny

Pondelok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 12:00
 
Streda
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
Štvrtok
8:00 - 12:00
Piatok
8:00 - 12:00