Oznámenia

Close

USMERNENIA_Koronavírus_rozhodnutia UVZ SR

v prílohe si môžete pozireť dve rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR v rámci preventívnych opatrení proti šíreniu prenosného ochorenia COVID-19:

 

Nadstavba galérie objektu SO.06, Riadiaca veža výcvikového zariadenia pre vodičov

Informácia pre verejnosť k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“).

 

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje verejnosti, že zmena navrhovanej činnosti „Nadstavba galérie objektu SO.06, Riadiaca veža výcvikového zariadenia pre vodičov“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona.

Zverejnenie zámeru predať majetok obce priamym predajom

Zverejnenie zámeru predať majetok obce priamym predajom

V súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  Obec Orechová Potôň  zverejňuje zámer predať svoj majetok priamym predajom.

Predmet prevodu:

Odporúčané postupy pri vzniku mimoriadnej udalosti

V prílohe si môžete pozrieť zásady správania sa a vykonanie postupov a činností pre znižovanie rizík ohrozenia pri vzniku mimoriadnych udalostí spôsobených rôznymi zdrojmi ohrozenia na území obvodu Okresného úradu Dunajská Streda
  •  
  • 1 of 3
  • >

Obecný úrad

Orechová Potôň 281, 93002
Telefón: +421 31 554 33 32
Fax: +421 31 551 1608
E-mail: obec [at] orechovapoton.sk

Úradné hodiny

Pondelok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 12:00
 
Streda
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
Štvrtok
8:00 - 12:00
Piatok
8:00 - 12:00