Oznámenia

Close

Zverejnenie zámeru predať majetok obce priamym predajom

Zverejnenie zámeru predať majetok obce priamym predajom

V súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  Obec Orechová Potôň  zverejňuje zámer predať svoj majetok priamym predajom.

Predmet prevodu:

Odporúčané postupy pri vzniku mimoriadnej udalosti

V prílohe si môžete pozrieť zásady správania sa a vykonanie postupov a činností pre znižovanie rizík ohrozenia pri vzniku mimoriadnych udalostí spôsobených rôznymi zdrojmi ohrozenia na území obvodu Okresného úradu Dunajská Streda

Výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu

VÝPOČET ÚROVNE VYTRIEDENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU

 

 

V súlade so zákonom č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa úroveň vytriedenia komunálneho odpadu na rok 2019 určuje nasledujúco:

 

Registrácia chovu ošípaných

Chovatelia ošípaných nezávisle od počtu chovaných jedincov si musia svoje chovy zaregistrovať v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat. 

  • <
  • 2 of 3
  • >

Obecný úrad

Orechová Potôň 281, 93002, Kostolná 281/11
Telefón: +421 31 554 33 32
Fax: +421 31 551 1608
E-mail: obec [at] orechovapoton.sk

Úradné hodiny

Pondelok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 12:00
 
Streda
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
Štvrtok
8:00 - 12:00
Piatok
8:00 - 12:00