Oznámenia

Close

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

 

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie: Mgr. Norbert Varga, adresa: Orechová Potôň, Mičurínska ulica 214/8, Tel: 0911/543332, email: zapisovatelorpoton [at] centrum.sk

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb: 1760

Počet volebných obvodov: 1

Počet okrskov: 2

Počet poslancov obeného zastupiteľstva: 9

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Slovenské kartingové centrum

Obec informuje verejnosť, že uvedené oznámenie sa nachádza na obci Orechová Potôň. Nahliadnúť doňho možno počas 10 pracovných dní odo dňa uverejnenia, pracovných dňoch úradných hodinách.

Verejnosť môže zaslať pripomienky na tunajšiu obec do uplynutia lehoty 10 pracovných dní odo dňa uverejnenia. 

Správa o hodnotení strategického dokumentu

Do správy o hodnotení možno nahliadnúť, robiť z nej výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie na Obecnom úrade Orechová Potôň, v úradných hodinách v pondelok od 8.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod, v stredu od 8.00 do 12 hod a od 13.00 do 18.00 hod a v piatok do 12.00 hod. 

Pripomienky k správe o hodnotení možno podať do 21 dní od zverejnenia informácie na webovom sídle obce, na Obecný úrad Orechová Potôň.

Oznam

Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch 9-14. novembra 2017 bude obecný úrad z technických príčin zatvorený.

  • <
  • 3 of 3
  •  

Obecný úrad

Orechová Potôň 281, 93002
Telefón: +421 31 554 33 32
Fax: +421 31 551 1608
E-mail: obec [at] orechovapoton.sk

Úradné hodiny

Pondelok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 12:00
 
Streda
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
Štvrtok
8:00 - 12:00
Piatok
8:00 - 12:00