Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti SUFIZA s.r.o.

Close

O zmene navrhovanej činnosti je možné nahliadnuť na adrese:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/malkia-park-zmena-c-2-

 

  1. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní (do 22.4.2020 ) od jeho zverejnenia podľa § 29 ods.8) zákona na adresu:

Okresný úrad Dunajská Streda

odbor starostlivosti o životné prostredie

Korzo Bélu Bartóka 789/3

929 01 Dunajská Streda

Obecný úrad

Orechová Potôň 281, 93002, Kostolná 281/11
Telefón: +421 31 554 33 32
Fax: +421 31 551 1608
E-mail: obec [at] orechovapoton.sk

Úradné hodiny

Pondelok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 12:00
 
Streda
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
Štvrtok
8:00 - 12:00
Piatok
8:00 - 12:00