Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Orechová Potôň na roky 2015-2022

Close

08. 12. 2016

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (ďalej len PHRSR) je základným strednodobým (7 – 10 rokov) strategickým dokumentom na úrovni miestnej samosprávy. Povinnosť obce vypracovať tento program vychádza zo zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z.. Tento strategický dokument je základným prvkom komplexného rozvoja obce.

Obecný úrad

Orechová Potôň 281, 93002, Kostolná 281/11
Telefón: +421 31 554 33 32
Fax: +421 31 551 1608
E-mail: obec [at] orechovapoton.sk

Úradné hodiny

Pondelok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 12:00
 
Streda
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
Štvrtok
8:00 - 12:00
Piatok
8:00 - 12:00