Projekt: Cyklistická cesta Orechová Potôň

Close

Projekt: Cyklistická cesta Orechová Potôň

Cieľ:
Výstavba Cyklistickej komunikácie v rámci katastrálneho územia obce v celkovej dĺžke 2,51 km.
Prostredníctvom vybudovania bezpečnej cyklistickej komunikácie spájajúcej obec Orechová Potôň s lokálnym hospodárskym centrom sa prispeje k zlepšeniu kvality života a poskytovania verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy.
Prijímateľ:
Nenávratný finančný príspevok:
Výška finančnej podpory z EÚ:
Obec Orechová Potôň
387 439,58 EUR
346 656,47 EUR

Obecný úrad

Orechová Potôň 281, 93002
Telefón: +421 31 554 33 32
Fax: +421 31 551 1608
E-mail: obec [at] orechovapoton.sk

Úradné hodiny

Pondelok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 12:00
 
Streda
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
Štvrtok
8:00 - 12:00
Piatok
8:00 - 12:00