Registrácia chovu ošípaných

Close

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda oznamuje chovateľom, ktorí nemajú chovy registrované (aj tie, v ktorých chovajú len jednu ošípanú na vlastnú spotrebu), sú povinní registrovať chov v termíne do 23. 10.2020. Od 26.10.2020 bude vykonaná úradná kontrola splnenia povinnosti registrácie vo vybraných obciach na celom území Slovenska. Registráciu chovu je možné vykonať na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Dunajskej Strede v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 15.30 hodine na adrese: Korzo B. Bartóka 789/3 . V prípade nejasností kontaktujte pracovníkov na tel. čísle: 0915 984 106 alebo 031/ 552 48 70.

Obecný úrad

Orechová Potôň 281, 93002, Kostolná 281/11
Telefón: +421 31 554 33 32
Fax: +421 31 551 1608
E-mail: obec [at] orechovapoton.sk

Úradné hodiny

Pondelok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 12:00
 
Streda
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
Štvrtok
8:00 - 12:00
Piatok
8:00 - 12:00