Správa o hodnotení strategického dokumentu

Close

Do správy o hodnotení možno nahliadnúť, robiť z nej výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie na Obecnom úrade Orechová Potôň, v úradných hodinách v pondelok od 8.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod, v stredu od 8.00 do 12 hod a od 13.00 do 18.00 hod a v piatok do 12.00 hod. 

Pripomienky k správe o hodnotení možno podať do 21 dní od zverejnenia informácie na webovom sídle obce, na Obecný úrad Orechová Potôň.

Obecný úrad

Orechová Potôň 281, 93002
Telefón: +421 31 554 33 32
Fax: +421 31 551 1608
E-mail: obec [at] orechovapoton.sk

Úradné hodiny

Pondelok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 12:00
 
Streda
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
Štvrtok
8:00 - 12:00
Piatok
8:00 - 12:00