Verejné obstarávanie

Výzvy 2020 Výzva na rekonštrukciu budovy požiarnickej zbrojnice časť 2

Výzva na rekonštrukciu budovy požiarnickej zbrojnice časť 2

a00_situ.pdf186.45 KB

Výzvy 2020 Stavebný dozor pre stavebné práce Cyklotrasa bez hraníc

Výzvy 2019 Verejné obstarávanie na Bytové domy pre 3 x 6 bytových jednotiek. bežného štandardu v obci Orechová Potôň

Výzvy 2019

Výzvy 2018

Výzvy 2017

Výzvy 2013

Výzvy 2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky na odhumusovanie a vyrovnanie terénu 2A etapa

Výzva na predloženie cenovej ponuky  na odhumusovanie a vyrovnanie terénu zhutneným zásypom pod spevnených plôch a komunikácií na projekte IBV Orechová Potôň 2A etapa

Výzva na predloženie cenovej ponuky na odhumusovanie a vyrovnanie terénu

Výzva na predloženie cenovej ponuky  na odhumusovanie a vyrovnanie terénu zhutneným zásypom pod spevnených plôch a komunikácií na projekte IBV Orechová Potôň