Verejné obstarávanie

Výzvy 2017

Výzvy 2013

Výzvy 2012

Výzva na rekonštrukciu budovy požiarnickej zbrojnice časť 2

a05_rez_b_ns.pdf146.59 KB
a04_rez_ns.pdf172.68 KB
a02_2np_ns.pdf170.38 KB
a01_1np_ns.pdf187.67 KB
a00_situ.pdf186.45 KB

Verejné obstarávanie na Bytové domy pre 3 x 6 bytových jednotiek. bežného štandardu v obci Orechová Potôň

Stavebný dozor pre stavebné práce Cyklotrasa bez hraníc

01_situacia.pdf676.52 KB
02_situacia.pdf670.98 KB