Zmluvy

Zmluvy 2020

Zmluvy 2019

Zmluvy 2018

ZMLUVY 2017

ZMLUVY 2016

ZMLUVY 2015

Kúpna zmluva2.92 MB

ZMLUVY 2014

Príloha č.2 221.32 KB

ZMLUVY 2013

ZMLUVY 2012

ZMLUVY 2011

ZMLUVY 2010

Výzva na predkladanie ponúk a dokumentáciu k stavbe: Rekonštrukcia a modernizácia budovy ZŠ súp.193 v Orechovej Potôni, objekt 2.

a00_sprava.pdf97.73 KB
a01_situ.pdf168.54 KB
a02_pod_1np.pdf333.73 KB
a03_pod_2np.pdf289.01 KB
a04_poh_js.pdf335.32 KB
a05_poh_js.pdf470.89 KB
a06_poh_ns.pdf478.36 KB
a07_poh_ns.pdf652.65 KB