Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Dátum

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Emailová adresa je 

obec@orechovapton.sk