COVID-19 TESTOVANIE 17.04.2021

Dátum

TESTOVANIE NA COVID-19 v obci Orechová Potôň 17. apríla 2021

Obec Orechová Potôň oznamuje obyvateľom, že v miestnom kultúrnom dome vytvorí jedno odberné miesto celoplošného testovania na COVID-19, ktoré sa bude konať 17. apríla 2021 (sobota) medzi 08:00-11:45 a 13:00-17:45. K testovaniu budete potrebovať občiansky preukaz.

Občania obce s trvalým alebo prechodným pobytom v Orechovej Potôni budú testovaní podľa vypracovaného harmonogramu. Ak niekomu z dôvodu pracovných alebo iných dôležitých povinností nevyhovuje pridelený termín, môže sa dať otestovať v sobotu od 8:00 do 8:30, alebo večer od 17:25 do 17:45.

Aby sme zabránili tvorbe dlhých radov, prosím  dodržujte čas podľa vypracovaného harmonogramu.

Obyvatelia z ulíc z aktuálneho časového pásma budú mať prednosť!!

Základná a materská škola Zsigmonda Móricza informuje rodičov, že od 19. apríla bude dochádzkové vzdelávanie nasledovné:   1-4. ročník - denne, podľa rozvrhu, 5-7. ročník - 5 žiakov + 1 učiteľ v skupine, 8-9. ročník - denne, podľa rozvrhu.

Podmienkou nástupu detí/žiakov do MŠ a ZŠ je predloženie negatívneho výsledku testov rodičov, žiakov 8-9. ročníka a zamestnancov školy nie staršieho ako 7 dní.

Testovanie sa neodporúča osobám so zdravotným či iným obmedzením, prípadne seniorom nad 65 rokov a iným zraniteľnejším skupinám obyvateľov, ak sa prirodzene zdržujú len v domácom prostredí a neudržujú úzky sociálny kontakt. Testovania sa nemusia zúčastniť osoby nad 65 rokov. Nemôžu sa zúčastniť osoby, ktorým z predchádzajúcich testovaní ešte trvá karanténa!