CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE NA COVID-19 v obci Orechová Potôň 30. januára 2021

Dátum

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE NA COVID-19 v obci Orechová Potôň 30. januára 2021

Obec Orechová Potôň oznamuje obyvateľom, že v miestnom kultúrnom dome vytvorí dve odberné miesta celoplošného testovania na COVID-19, ktoré sa bude konať 30. januára 2021 (sobota) medzi 07:00-11:45 a 13:00-19:45. K testovaniu budete potrebovať občiansky preukaz.

Občania obce s trvalým alebo prechodným pobytom v Orechovej Potôni budú testovaní podľa vypracovaného harmonogramu. Ak niekomu z dôvodu pracovných alebo iných dôležitých povinností nevyhovuje pridelený termín, môže sa dať otestovať v sobotu od 7:00 do 8:00.

Nečakajte v dlhých radoch, zo skúsenosti z predchádzajúceho testovania 2 odberné miesta stačia, aby ste prišli na rad vo vašom vyhradenom časovom pásme. Počítajte s 15-20 - minútovým čakaním na výsledok.

Pre občanov z iných obcí a pre tých, ktorí nestihli prísť vo vyhradenom čase, bude zabezpečené testovanie v sobotu 19:20 do 19:45, ale v tomto prípade nevieme garantovať, že nebude potrebné čakať. Každý, kto sa dostaví do 19:45, bude otestovaný.

Prosíme Vás, aby ste v harmonograme sledovali dátum, ulicu, orientačné číslo domu a čas!

 

harmonogram