Oznámenie o vytvorení volebných obvodov a počet poslancov pre volebné obdobie 2022-2026

Dátum

Oznámenie o vytvorení volebných obvodov a počet poslancov pre volebné obdobie 2022-2026