Prerušenie distribúcie elektriny 29.10.2021 ORECHOVÁ POTÔŇ - LÚKY

Dátum

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti
 

žený zákazník,

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili,


že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa

29.10.2021 v čase od 08:00:00 hod. do 11:00:00 hod.:

bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
DOLNÁ POTÔŇ č. 1768/1
ORECHOVÁ POTÔŇ - LÚKY č. 517,519,519/BL,519/ZA

 

29.10.2021 v čase od 11:30:00 hod. do 14:00:00 hod.:
ORECHOVÁ POTÔŇ - LÚKY č. 384,384/01,384/02,384/03,384/04,384/05,384/BL,384/PR,384/RL,384/ZA,518/
BL,2058/8,2058/14,9004

 

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Západoslovenská distribučná a.s.