zber odpadu

Dátum

Samospráva obce Orechová Potôň spolu s miestnym poľovníckym zväzom,  klubom turistov a so zväzom dôchodcov aj tento rok usporiada zber odpadu v katastri našej obce, v sobotu, 15. apríla. Zraz dobrovoľníkov je o 9:00 pri futbalovom ihrisku. Vrecia a rukavice potrebné k práci a občerstvenie sú zabezpečené. Stretnime sa v čo najväčšom počte!