ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do zastupiteľstva a predsedu TTSK

Dátum

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

a ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja