CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE NA COVID-19 v obci Orechová Potôň

Dátum

Obec Orechová Potôň oznamuje obyvateľom, že v miestnom kultúrnom dome vytvorí dve odberné miesta celoplošného testovania na COVID-19, ktoré sa bude konať v dňoch 23. a 24. januára 2021 (sobota a nedeľa) medzi 08:00-11:45 a 13:00-17:45. K testovaniu budete potrebovať občiansky preukaz.

Občania obce s trvalým alebo prechodným pobytom v Orechovej Potôni budú testovaní podľa vypracovaného harmonogramu. Ak niekomu z dôvodu pracovných alebo iných dôležitých povinností nevyhovuje pridelený termín, môže sa dať otestovať v sobotu od 8:00 do 8:30.

Nečakajte v dlhých radoch, 2 dni a 2 odberné miesta stačia, aby ste prišli na rad bez čakania. Počítajte s 15-20 minútovým čakaním na výsledok.

Pre zabránenie tvorby dlhých radov dodržujte harmonogram!

Obyvatelia z ulíc z aktuálneho časového pásma budú mať prednosť!

 

Pre občanov z iných obcí a pre tých, ktorí nestihli prísť vo vyhradenom čase, bude zabezpečené testovanie v nedeľu 16:45 do 17:45, ale v tomto prípade nevieme garantovať, že nebude potrebné čakať.

Prosíme Vás, aby ste v harmonograme sledovali dátum, ulicu, orientačné číslo domu a čas!