COVID-19 TESTOVANIE 10.04.2021

Dátum

TESTOVANIE NA COVID-19 v obci Orechová Potôň 10. apríla 2021

Obec Orechová Potôň oznamuje obyvateľom, že v miestnom kultúrnom dome vytvorí jedno odberné miesto celoplošného testovania na COVID-19, ktoré sa bude konať 10. apríla 2021 (sobota) medzi 08:00-11:45 a 13:00-17:45. K testovaniu budete potrebovať občiansky preukaz. Občania obce s trvalým alebo prechodným pobytom v Orechovej Potôni budú testovaní podľa vypracovaného harmonogramu. Ak niekomu z dôvodu pracovných alebo iných dôležitých povinností nevyhovuje pridelený termín, môže sa dať otestovať v sobotu od 8:00 do 8:30, alebo večer od 17:25 do 17:45.

Otvorené bude iba jedno testovacie miesto. Prosíme, aby sa na testovanie dostavili iba tí, ktorým je to nevyhnutné. Vzhľadom na to, že testovať budeme len jeden deň, aby sme zabránili tvorby dlhých radov, prosím dodržujte čas podľa vypracovaného harmonogramu. Obyvatelia z ulíc z aktuálneho časového pásma budú mať prednosť!!

Vyžaduje si pozornosť že sa otvorila materská škola a prvý stupeň základnej školy. Deti do nich nepotrebujú test. Podmienkou nástupu detí/žiakov do MŠ a ZŠ je predloženie negatívneho výsledku testov rodičov, nie staršieho ako 7 dní. Testovanie sa neodporúča osobám so zdravotným či iným obmedzením, prípadne seniorom nad 65 rokov a iným zraniteľnejším skupinám obyvateľov, ak sa prirodzene zdržujú len v domácom prostredí a neudržujú úzky sociálny kontakt. Testovania sa nemusia zúčastniť osoby nad 65 rokov. Nemôžu sa zúčastniť osoby, ktorým z predchádzajúcich testovaní ešte trvá karanténa!