Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába 2023

Dátum

Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába
Tájékoztató a választópolgár részére
I
A választások napja és időpontja
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokra
2023. 9. 30-án, szombaton 7:00 órától 22:00 óráig kerül sor.
II
Választói jog
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába történő választásokon választói joggal rendelkezik a Szlovák Köztársaság minden olyan polgára, aki legkésőbb a választás napján betöltötte a 18. életévét.
Akadályoztatást jelent a választójog gyakorlásában a személyi szabadság korlátozása a közegészség védelme érdekében, hacsak erről külön törvény pandémia idején másképp nem rendelkezik.
III
Választhatóság joga
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselőjévé a Szlovák Köztársaság minden olyan polgára megválasztható, aki legkésőbb a választás napján betöltötte a 21. életévét, és a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik.
A választhatóság akadálya
 a szabadságvesztés büntetésének töltése,
 szándékos bűncselekményért való jogerős elítélés, amennyiben az ítélet nem került törlésre a nyilvántartásból,
 cselekvőképesség megvonása.
IV
A választás módja
A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén szavazhat
 abban a választókörzetben, ahol jegyezve van a választók jegyzékében, vagy
 bármilyen más választókörzetben szavazói igazolvány alapján.
A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén kívül szavazhat postai úton, ha
 nem rendelkezik állandó lakhellyel a Szlovák Köztársaság területén, és kérelem alapján a választók külön jegyzékében van bejegyezve,
 a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik, és a választások idejealatt annak területén kívül tartózkodik, és kérelem alapján bejegyezték a választók külön jegyzékébe.
V Szavazói igazolvány A Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező választópolgár, aki a választások napján nem tud szavazni az állandó lakhelyén abban a választókörzetben, ahol jegyezve van a választók jegyzékében, az állandó lakhelye szerinti községnél szavazói igazolvány kiadását kérvényezheti. A község a kérelem alapján leghamarább 45 nappal a választás napja előtt (azaz leghamarább 2023. 8. 16-án) a választópolgárnak kiadja a szavazói igazolványt és a választók jegyzékéből kihúzza őt a szavazói igazolvány kiadására utaló megjegyzéssel. A szavazói igazolvány lehetővé teszi, hogy bármely választókörzetben bejegyzésre kerüljön a választói jegyzékbe.
A szavazói igazolvány kiadási lehetőségére vonatkozó további tájékoztatás a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának honlapján található: www.minv.sk/?nr23-preukaz
VI Postai úton történő szavazás
Az a választópolgár, aki a Szlovák Köztársaság területén nem rendelkezik állandó lakhellyel és az a választópolgár, aki a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik és a választások idején annak területén kívül tartózkodik, legkésőbb 52 nappal a választás napja előtt (azaz legkésőbb 2023. 8. 9-én) kérelmezheti a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumánál a postai úton történő szavazást, mégpedig elektronikusan (a postai úton történő szavazás információs rendszerének szolgáltatásai vagy a központi közigazgatási portál segítségével) vagy papíralapú dokumentum formájában.
A postai úton történő szavazásra vonatkozó további tájékoztatás a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának honlapján található: www.minv.sk/?nr23-posta
***
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába történő választásokra vonatkozó tájékoztatás a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának honlapján található:
www.minv.sk/?volby-nrsr