A Szlovák Köztársaság elnökének választása Tájékoztatás a választópolgárok részére

Dátum

A Szlovák Köztársaság elnökének választása
Tájékoztatás a választópolgárok részére
I
A választás időpontja
A Szlovák Köztársaság elnökének választása
2024 3. 23. szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart.
Ha a választás első fordulójában a köztársaságielnök-jelöltek egyike sem szerzi meg a
választók érvényes szavazatainak több mint a felét, a választás második fordulója
2024 4. 6. szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart.
II
Választójog
A Szlovák Köztársaság elnökének megválasztására választójoggal rendelkezik a Szlovák
Köztársaság minden olyan állampolgára, akinek választójoga van a Szlovák Köztársaság Nemzeti
Tanácsába, azaz minden olyan szlovák állampolgár, aki legkésőbb a választás napján betölti 18.
életévét.
Akadályoztatást jelent a választójog gyakorlásában a személyi szabadság korlátozása a
közegészség védelme érdekében, hacsak erről külön törvény pandémia idején másképp nem
rendelkezik.
III
Választhatóság joga
A Szlovák Köztársaság elnökévé a Szlovák Köztársaság olyan állampolgára választható, aki a
Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa képviselőjévé választható, és a választások napján
betöltötte a 40. életévét.
Akadályoztatást jelent a választhatóság jogának gyakorlásában
 a szabadságvesztés-büntetés töltése,
 jogerős ítélet szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt, amennyiben az ítélet nem került
törlésre,
 a cselekvőképességtől való megfosztottság.
* * *
További információk a Szlovák Köztársaság elnökének választásáról a
www.minv.sk/?volby-prezidentsr
weboldalon érhetők el.