COVID-19 testovanie 6.2.2021

Dátum

 CIELENÉ TESTOVANIE NA COVID-19 v obci Orechová Potôň

6. február 2021

Obec Orechová Potôň oznamuje obyvateľom, že v miestnom kultúrnom dome vytvorí jedno odberné miesto celoplošného testovania na COVID-19, ktoré sa bude konať 6. Februára 2021 (sobota) medzi 08:00-11:45 a 13:00-17:45. K testovaniu budete potrebovať občiansky preukaz.

Otvorené bude iba jedno testovacie miesto. Prosíme, aby sa na testovanie dostavili iba tí, ktorým je to nevyhnutné. Vzhľadom na to, že testovať budeme len jeden deň, aby sme zabránili tvorby dlhých radov, prosím  dodržujte čas podľa vypracovaného harmonogramu.

Obyvatelia z ulíc z aktuálneho časového pásma budú mať prednosť!!

Občania obce s trvalým alebo prechodným pobytom v Orechovej Potôni budú testovaní podľa vypracovaného harmonogramu. Ak niekomu z dôvodu pracovných alebo iných dôležitých povinností nevyhovuje pridelený termín, môže sa dať otestovať v sobotu od 8:00 do 8:30.

 

Tento víkend sa testujú len cieľové skupiny osôb:  obaja rodičia detí materských škôl, zamestnanci MŠ, obaja rodičia žiakov 1. stupňa (deti do 10 rokov sa netestujú), zamestnanci škôl, obaja rodičia žiakov 9. ročníka vrátane žiakov 9. ročníka, zamestnanci dotknutých škôl, obaja rodičia a študenti posledného ročníka strednej školy a odborných učilíšť, osoby, ktoré nemajú nariadený home office a musia chodiť do roboty.

Na testovaní sa nemôžu zúčastniť dôchodcovia nad 65 rokov!! Nemôžu sa zúčastniť osoby, ktorým z predchádzajúcich testovaní ešte trvá karanténa!