COVID-19 TESZTELÉS 17.04.2021

Dátum

COVID-19 TESZTELÉS

Diósförgepatonyban 2021. április 17.

Diósförgepatony község tudatja a lakossággal, hogy egy COVID-19 tesztelési pontot hoz létre a helyi kultúrház épületében. Figyelem, a tesztelési pont egy napon, 2021. április 17-én, szombaton, 08:00 - 11:45 és 13:00 - 17:45 óráig üzemel. A teszteléshez szükséges a személyazonossági igazolvány.

A tesztelésen a Diósförgepatonyban állandó vagy átmeneti lakhellyel rendelkező személyek az ütemterv szerint lesznek tesztelve. Akinek munkavégzés vagy egyéb ok miatt sürgős a tesztelés, az kihasználhatja a reggeli 8:00 és 8:30 közötti idősávot, vagy az esti 17:25 és 17:45 közötti idősávot.

Egy tesztelőpont lesz megnyitva, tehát kérjük a lakosságot, hogy csak az jöjjön tesztelni, akinek feltétlenül szükséges. Mivel egy napra szűkítettük a tesztelést, a várakozás elkerülése érdekében az ütemterv betartása határozottan javallott! Az ütemterv be nem tartásával saját magának okoz kényelmetlenséget!!

A kijelölt idősávra beosztott utcák lakosai előnyt élveznek!

A Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda - hogy április 19-től a jelenléti oktatás a következőképpen alakul:

 1-4. évfolyam - naponta, órarend szerint,  

5-7. évfolyam - 5 tanuló + 1 tanár csoportban, 

8-9. évfolyam - naponta, órarend szerint.

Az iskolába járáshoz továbbra is   7 napnál  nem régebbi negatív teszteredmény bemutatásra van szüksége a 1-4-es gyerek egyik szülőjének, a felső tagozatos gyereknek és egyik szülőjének, valamint az iskola alkalmazottainak is.

A tesztelés nem ajánlott egészségi, testi vagy egyéb fogyatékkal élő embereknek, továbbá időseknek 65 év felett és a lakosság más veszélyeztetettebb csoportjainak abban az esetben, ha csak otthoni környezetben tartózkodnak és nem tartanak szoros társadalmi kapcsolatot. A tesztelés korlátozásai alól a 10 év alattiak és 65 év felettiek mentesülnek. Nem vehetnek részt azok a személyek és a velük egy háztartásban élők sem, akik a pozitív teszteredmény miatt épp karanténban vannak!