Zámer navrhovanej činnosti "NÁRODNÉ CYKLISTICKÉ CENTRUM - Orechová Potôň"