Niekoľko slov o veľkom upratovaní

Dátum

Veľkým upratovaním riešime odvoz veľkoobjemového odpadu z obce. Počas veľkého upratovania máme vyložiť nie náš každodenný (komunálny) odpad, čo dáme aj do nádob na uloženie komunálneho odpadu, ale tie odpady, ktoré počas normálneho odvozu smetí nevieme dať odviezť, ako napr. matrace, postele, fotely, stoličky, koberce a iné druhy veľkoobjemového odpadu.

Počas veľkého upratovania tiež nebude zozbieraný odpad, ktorý môže byť vytriedený. Papier, sklo, textil a železo môžete vyviezť na náš zberný dvor.

 

Počas veľkého upratovania (a ani inokedy!!!) nevyložíme ani stavebný odpad a rastlinný odpad, ktoré môžete tiež bezplatne vyviezť na zberný dvor.

 

Počas veľkého upratovania nezbierame použité dvere a okná so sklom. Z týchto musí byť odstránené sklo ešte pred veľkým upratovaním.

 

Použité pneumatiky môžete nechať vo väčších pneuservisoch.

 

Upozornenie: v prípade, ak by niekto počas veľkého upratovania vyložil pred svoj dom priemyselné množstvo odpadu, nič nebude odvezený spred jeho domu.

 

Ďalej informujeme občanov našej obce, že na našom zbernom dvore od polovice mája je možné odovzdať nekontaminovaný polystyrén (v stredu popoludní a sobotu predpoludní).