letáky „Hľadáte nezvestného príbuzného?“ v slovenskom, ukrajinskom, ruskom a anglickom jazyku

Dátum

Krízové riadenie Okresného úradu Dunajská Streda zúčastnili informačného stretnutia na tému „Spájanie rodín“ organizovaného Územným spolkom SČK v Dunajskej Strede s inštitúciami a organizáciami, ktoré sa v Dunajskej Strede a okolí podieľajú na pomoci odídencom z Ukrajiny. Stretnutia sa zúčastnili aj Ústredný sekretariát SČK Bratislava, Medzinárodný Červený kríž (IFRC), Slovenská humanitná rada, Liga za duševné zdravie, Frisslog Oz a pani Oľga Kovalenko, zamestnankyňa CO Veľký Meder. Na stretnutí sa okrem iného prejednávala problematika pomoci SČK pri pátraní po rodinných príslušníkoch a iných osobách (viď leták) nezvestných v súvislosti s migráciou alebo ozbrojeným konfliktom.

 

 

Na stretnutí dostali informačný materiál - letáky „Hľadáte nezvestného príbuzného?“ v slovenskom, ukrajinskom, ruskom a anglickom jazyku, ktoré Vám v prílohe predkladáme.