Plánovaná odstávka elektriny

Dátum

Informujeme obyvateľov našej obce, že

dňa 25.augusta (v utorok), v čase od 11:30 hod. do 15:00 hodiny budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice v obci Orechová Potôň:

Krátka, Dolná ulica od súp.čísla 387 po 432, ďalej Mičurínska, Parková, Kostolná, ulica Förge súp.čísla 279 a 280 a Nový rad.
 

dňa 26.augusta (v stredu), v čase od 08:00 hod. do 11:00 hodiny budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Hlavná, Úzka, Športová, Orechová, Podzáhradná, ulica Svätej trojice, Hóštáď, Ružový háj, ulica Förge od súp.čísla 294 do súp.čísla 303, ďalej Tichá ulica, Cintorínsky rad a Pekná ulica.
 

dňa 26.augusta (v stredu), v čase od 11:30 hod. do 15:00 hodiny budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Dolná ulica od súp.čísla 406, ďalej Viničná, Vŕbova a Blatná ulica.