Upratovanie v utorok, 2. júna 2020

Dátum

Zbierame:  v domácnosti sa nachádzajúci odpad / matrace, postele, kreslá, stoličky, textil/ objemný odpad, atď.

Nezbierame: rastlinný odpad, živočíšny odpad, komunálny odpad, stavebný odpad,

opotrebované pneumatiky

Elektroodpad, a rôzne kovy prosíme prineste radšej do zberného dvora, aby neboli vyhodené v polo rozobratom stave vedľa poľných ciest.

Žiadame obyvateľov obce, aby odpad vyložili pred domom ráno 2. júna na 7,30 hodinu.

Ďakujeme.