Uverejnenie výsledkov volieb

Dátum

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

 

Účasť: 34,65% (497 z 1434).

Poslanci: Vincent Koczó 329, Vojtech Sipos 316, Fridrich Molnár 282, Peter Koczó 278, Silvester Fodor 273, Andor Gálffy 267, Szilárd Gálffy 255, Tibor Lőrinczi 230, Anton Füzék 222, Lajos Hervay 208, Ladislav Sátor 187.

Szilárd Gálffy ostáva starostom obce (430 hlasov).