Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“ dňom 10. 06. 2021 od 08:00 hod.

Dátum

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede informuje o „Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“ dňom 10. 06. 2021 od 08:00 hod.