Výluky Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. v dňoch 25-28 Októbra 2021

Dátum

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. informuje o výlukách vlakovej osobnej dopravy v úsekoch Dunajská Streda - Orechová Potôň a  Dunajská Streda - Lehnice, ktoré sa budú konať v dňoch 25-26 a  27-28. októbra 2021