VÝZVA - Nahlásenie utečencov z Ukrajiny

Dátum

Na základe požiadavky Okresného úradu v Dunajskej Strede samospráva obce Orechová Potôň vyzýva obyvateľov, ktorí prijali utečencov vo svojich nehnuteľnostiach, aby nahlásili svoje adresy a počet utečencov na e-mailovú adresu obce: obec@orechovapoton.sk alebo na telefónne číslo: +421911543332.