Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie delegácie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie

Dátum

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie delegácie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie

emailová adresa je obec@orechovapoton.sk